Wednesday, 13 April 2016

Kepentingan Bermain : Perkembangan sosial

Entri      :
Teks      :
Gambar : Carian google

Kepentingan bermain : Perkembangan sosial
  • Melatih kemahiran komunikasi secara lisan dan bukan lisan dengan merundingkan peranan mereka, cuba menyertai permainan dan menghormati perasaan orang lain.
  • Memahami perasaan rakan sebaya semasa menunggu  giliran dan berkongsi bahan dan pengalaman.
  • Bereksperimen dengan peranan orang lain di rumah, sekolah dan masyarakat dengan mengetahui keperluan dan keinginan orang lain.
  • Cuba memahami pendapat orang lain melalui penyelesaian positif konflik mengenai ruang, bahan atau peraturan.

No comments:

Post a comment

 

'